Asp.net search paneli

AramaSonuc.aspx sayfasına GridView1 eklenir.
AramaSonuc.aspx Page Load kısmına


      SqlConnection baglanti = new SqlConnection();

      baglanti.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["marketConnectionString"].ConnectionString;

      string selectsorgusu = string.Format("select * from urunler where UrunAdi like '%{0}%'", Session["Arama"].ToString());

      SqlDataAdapter sorgu = new SqlDataAdapter(selectsorgusu, baglanti);

      DataTable tablo = new DataTable();
      sorgu.Fill(tablo);
      GridView1.DataSource = tablo;
      GridView1.DataBind();


master sayfası ARA Butonu click olayına ise


   Session["Arama"] = TxtAra.Text;
   Response.Redirect("AramaSonuc.aspx");

Buna da gözat

Html CSS Örneği

Örneği indirmek için tıklayınız…