C# Da Formlar Arası Geçiş

C# da windows form uygulamalarımızda bir formdan başka bir forma geçmek gerekir.

Bir windows form application projesi oluşturduktan sonra , projemizin üzerine sağ tıklayıp Add -> New İtem ->Windows Form diyerek yeni formlar oluşturulur.

Form2 form2 = new Form2();
 form2.Show();  // form2 göster diyoruz
 this.Hide();   // bu yani form1 gizle diyoruz

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi