Visual Studio Kaydol-Giriş-Çıkış-Yönetim işlemleri

veritabanı adı: kitapyurdu

tablo: Kullanici

Giris Sayfası Giriş Yap Butonu


string kullanici = TxtEposta.Text;
      string sifre = TxtSifre.Text;
      SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=LAB3OGRTMEN\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=kitapyurdu;Integrated Security=True");
      SqlCommand sorgula = new SqlCommand("SELECT * FROM Kullanici WHERE Eposta=@KullaniciAdi AND Sifre=@Sifre", baglan);
      sorgula.Parameters.AddWithValue("@KullaniciAdi", kullanici);
      sorgula.Parameters.AddWithValue("@Sifre", sifre);
      baglan.Open();
      SqlDataReader oku = sorgula.ExecuteReader();
      if (oku.Read())
      {
        Session["KullaniciAdi"] = oku["AdSoyad"].ToString();
        Session["Yetki"] = oku["Yetki"].ToString();
        Response.Redirect("Default.aspx");
      }
      else
      hata.Visible = true;
      TxtEposta.Text = "";
      TxtSifre.Text = "";
      TxtEposta.Focus();
      oku.Close();
      baglan.Close();
      baglan.Dispose();Master Sayfası Session Karşılama

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      if (Session["KullaniciAdi"] != null)
      {
        LblGiris.Text = "Hoşgeldin " + Session["KullaniciAdi"].ToString();
        BtnCikis.Visible = true;
      }


    }

    protected void BtnCikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session["KullaniciAdi"] = null;
      Response.Redirect("Default.aspx");
    }

Yönetim Sayfası Yetkilendirme

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {


      if(Session["Yetki"]==null || Session["Yetki"].ToString()=="normal")
      {

        Response.Redirect("hata.aspx");
      }


    }

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi