Asp.Net Resim Ekleme İşlemleri


FuResim.SaveAs(Server.MapPath("~") + "Resimler\\" + FuResim.FileName);
      string resimyolu = "/Resimler/" + FuResim.FileName;
      SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
      baglanti.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["veri"].ConnectionString;//sql bağlantı metni
      SqlCommand sorgu = new SqlCommand();
      sorgu.CommandText = string.Format("insert into bilgi (ad,kategori,kaynak,tarih) values ('{0}','{1}','{2}','{3}')", TxtResimAd.Text, DdlKategori.SelectedValue, resimyolu, Calendar1.SelectedDate);
      sorgu.Connection = baglanti;
      sorgu.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

      baglanti.Open();


      sorgu.ExecuteNonQuery();


      baglanti.Close();


Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi