C# Console For Döngüsü

Belirlenen başlangıç değerinden itibaren belirtilen koşul sağlanana kadar içine yazıldığı kod parçasını ardı ardına çalıştıran bir döngü çeşididir. For döngüsünün kullanımı şu şekildedir;

//Döngünün kullanımı aşağıdaki gibidir.

for(başlangıç;koşul;artım)
{
yapılacak işler;
}

Başlangıç, döngü kontrol değişkeni olarak da ifade edilebilir. Döngü içerisinde bir sayaç görevini görür. Koşul, döngünün ne kadar çalışacağını denetleyen mekanizmadır. Koşul sağlanıyorken döngü çalışmaya devam eder. Koşul sağlanmadığında ise döngü durur. Koşulda genellikle başlangıç değerinin durumu denetlenir. Artım, başlangıç değerinin döngünün her adımda artma ya da azaltma miktarını belirler. Eğer başlangıç değeri hiç değişmez ise sonsuz döngü oluşur.

//1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırınız.

byte i;
for(i=1;i<=10;i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
//: a’den k’ye kadar olan harfleri ekrana yazdırınız

char i;
for (i ='a'; i <= 'k'; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
//For döngüsü ile ekrana 5 defa "Merhaba" yazdıran c# console uygulaması

int x; 
for (x=1;x<=5;x++) //x değişkeni 1 den başlayarak 5 a kadar 1er artıyor 
{ 
  Console.WriteLine("Merhaba"); 
} 
Console.ReadKey();
//For döngüsü ile 10 dan 1 e kadar olan sayıları ekrana alt alta yazdıran C# konsol uygulaması
int x; 
for (x=10;x>=1;x--)  
{ 
  Console.WriteLine(x); 
} 
Console.ReadKey();
//0’dan klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını ekrana
yazdıran programı yazınız.

int bitis,i,toplam;
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
bitis = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = 0;
for (i = 0; i <= bitis; i++)
{
toplam = toplam + i;
}
Console.WriteLine("Toplam={0}", toplam );
//1’den 10’a kadar olan sayılar için çarpım tablosunu ekrana yazdıran
programı yazınız.
int i,k;
for (i = 1; i <=10; i++)
{
Console.WriteLine("-{0} ve Katları-",i);
Console.WriteLine("----------------");
for (k = 1; k <= 10; k++)
{
int carpim = i * k;
Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", i, k, carpim);
}
Console.WriteLine("----------------");
}
static void Main(string[] args)
{
int sayi;
string isim;
Console.WriteLine("Kaç defa çalışsın..:");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Neyi Yazsın..:");
isim = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i< sayi; i++)
{
Console.WriteLine(isim);
}
Console.ReadKey();
}