C# Örnekler

1- Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static int faktoriyel(int deger)
{
if (deger == 0)
return 1;
else
return deger * faktoriyel(deger – 1);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi;
    Console.Write("Faktöriyel'i hesaplanacak sayıyı giriniz.......:");
    sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("{0}'ın faktöriyeli {1} dir.", sayi, faktoriyel(sayi));
    Console.ReadKey();
  }

2- 1 den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static int toplam(int deger)
{
if (deger == 1)
return 1;
else
return deger + toplam(deger – 1);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi;
    Console.Write("Toplam'ı hesaplanacak sayıyı giriniz.......:");
    sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("{0}'ın toplamı {1} dir.", sayi, toplam(sayi));
    Console.ReadKey();
  }

3- Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void buyuk_sayi_yaz(int deger1, int deger2)
{
if (deger1 > deger2)
Console.Write(“Büyük sayı {0} dır”, deger1);
else
Console.Write(“Büyük sayı {0} dır”, deger2);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi1,sayi2;
    Console.Write("Birinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("İkinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    buyuk_sayi_yaz(sayi1, sayi2);
    Console.ReadKey();
  }

4- Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void toplama(int deger1, int deger2)
{
Console.Write(“{0} + {1} = {2}”,deger1,deger2,deger1+deger2);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi1,sayi2;
    Console.Write("Birinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("İkinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    toplama(sayi1, sayi2);
    Console.ReadKey();
  }

5- Klavyeden girilen iki sayıyı çıkartıp sonucu ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void cikartma(int deger1, int deger2)
{
Console.Write(“{0} – {1} = {2}”,deger1,deger2,deger1-deger2);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi1,sayi2;
    Console.Write("Birinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("İkinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    cikartma(sayi1, sayi2);
    Console.ReadKey();
  }

6- Klavyeden girilen iki sayıyı çarpıp sonucu ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void carpim(int deger1, int deger2)
{
Console.Write(“{0} * {1} = {2}”,deger1,deger2,deger1*deger2);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int sayi1,sayi2;
    Console.Write("Birinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("İkinci sayıyı giriniz.......:");
    sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    carpim(sayi1, sayi2);
    Console.ReadKey();
  }

7- Yarı çap uzunluğu klavyeden girilen çemberin çevresini hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void cevre(int r)
{
Console.Write(“{0} yâri çapındaki çemberin çevresi {1} dir”,r,2r3,14);
}

static void Main(string[] args)
{
int yaricap;
Console.Write(“Yarı Çapı giriniz…….:”);
yaricap = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
cevre(sayi1);
Console.ReadKey();
}
8- Yarı çap uzunluğu klavyeden girilen çemberin alanını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void alan(int r)
{
Console.Write(“{0} yâri çapındaki çemberin alan {1} dir”,r,rr3,14);
}

static void Main(string[] args)
{
int yaricap;
Console.Write(“Yarı Çapı giriniz…….:”);
yaricap = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
alan(sayi1);
Console.ReadKey();
}
9- Kenar uzunlukları klavyeden girilen üçgenin çevresini hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void cevre(int k1, int k2, int k3)
{
Console.Write(“üçgenin çevresi {0}”,k1+k2+k3);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int kenar1, kenar2, kenar3;
    Console.Write("Birinci kenarı giriniz.......:");
    kenar1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write(“İkinci kenarı giriniz…….:”);
Kenar2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write(“Üçüncü kenarı giriniz…….:”);
Kenar3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
cevre(kenar1, kenar2,kenar3);
Console.ReadKey();
}

10- Kenar uzunlukları klavyeden girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void cevre(int k1, int k2)
{
Console.Write(“Dikdörtgenin çevresi {0}”,2*(k1+k2));
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int kenar1, kenar2;
    Console.Write("Birinci kenarı giriniz.......:");
    kenar1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci kenarı giriniz.......:");
    Kenar2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    cevre(kenar1, kenar2);
    Console.ReadKey();
  }

11- Kenar uzunlukları klavyeden girilen dikdörtgenin alanını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void alan(int k1, int k2)
{
Console.Write(“Dikdörtgenin alanı {0}”,k1*k2);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int kenar1, kenar2;
    Console.Write("Birinci kenarı giriniz.......:");
    kenar1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci kenarı giriniz.......:");
    Kenar2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    toplama(kenar1, kenar2);
    Console.ReadKey();
  }

12- Bir araca ait gittiği yol ve gidiş süresi klavyeden girildiğinde ortalama hızı hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void hiz(int yol, int sure)
{
Console.Write(“Aracın ortalama hızı {0} KM/S”,yol/sure);
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int alinan_yol, zaman;
    Console.Write("Gidilen yolu giriniz.......:");
    alinan_yol= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Süreyi giriniz.......:");
    zaman= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    hiz(alinan_yol, zaman);
    Console.ReadKey();
  }

13- Klavyeden birim fiyarı ve indirim oranı girilen malın fiyatını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)
static void indirimli_fiyat(int fiyat, int indirim)
{
Console.Write(“İndirimli fiyat {0} liradır”,fiyat*(100-indirim));
}

  static void Main(string[] args)
  {
    int n_fiyat, indirim_orani;
    Console.Write("malin fiyatını giriniz.......:");
    n_fiyat= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("İndirim oranını giriniz.......:");
    indirim_orani= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    indirimli_fiyat(n_fiyat, indirim_orani);
    Console.ReadKey();
  }

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi