Sql (Count, Max, Min, Sum, Avg) Fonksiyonlarının Group By İle Kullanımı

Sql ile basit sorgular öğrenildikten sonra istatistiki raporlamalar için Count, Max, Min, Sum ve Avg fonksiyonlarının mutlaka bilinmesi gerekir. GROUP BY deyimi ise genellikle sonuç kümesini bir veya daha fazla sütunla gruplamak için (Count, Max, Min, Sum, Avg) ile birlikte kullanılır.

Sorguları daha iyi anlamak için aşağıdaki calisanlar tablosunu kullanacağız.

Count Deyiminin Group By ile Kullanımı

Count() metodu belirtilen kriterlere uyan kayıtların sayısını verir.

Soru: Her ilde çalışan işçi sayılarını listeleyiniz.

SELECT adres,count(Id) AS “Çalışan Sayısı”

FROM calisanlar

GROUP BY adres

Eğer ildeki çalışan sayılarına göre sıralama yapacak olsaydık sorgunun sonuna ORDER BY count(id) desc komutunu eklememiz gerekirdi.

Max Deyiminin Group By ile Kullanımı

Max(): Seçilen sütunun en büyük değerini verir.

Soru: En yüksek maaşı alan erkek ve kadın çalışanların bilgilerini listeleyiniz.

SELECT ad,soyad,cinsiyet,max(maas) AS maas

FROM calisanlar

GROUP BY cinsiyet

 

Min Deyiminin Group By ile Kullanımı

Min(): Seçilen sütunun en küçük değerini verir.

Soru: İllerde ki en düşük maaşları listeleyiniz.

SELECT adres, min(maas) AS maaş

FROM calisanlar

GROUP BY adres

 

 

Sum Deyiminin Group By ile Kullanımı

Sum(): Seçilen sütunun değerlerinin toplamını verir.

Soru: Bir yılda ödenen toplam maaş miktarını cinsiyete göre listeleyiniz.

SELECT cinsiyet, sum(maas) AS maaş

FROM calisanlar

GROUP BY cinsiyet

 

Avg Deyiminin Group By ile Kullanımı

Avg(): Seçilen sütunun değerlerinin ortalamasını verir.

Soru: Bir yılda ödenen maaşların illere göre ortalamasını listeleyiniz.

SELECT adres, avg(maas) AS ortalama

FROM calisanlar

GROUP BY adres

 

Tablolar arası ilişkiler karmaşıklaştıkça ve tablolarda ki kayıt sayısı artıkça Count, Max, Min, Sum, Avg metotlarının istatistiki veri toplamada önemi artmaktadır.

Buna da gözat

SQL Sorguları-Örnek Çalışmalar

ogrenci adında veritabanı oluşturuldu. bilgi adında tablo oluşturuldu. (ilgili veritabanı seçilmelidir. yada başına use (veritabanı …