Arduino Analog Read ve Seri Haberleşme

Arduino Analog Read ve Seri Haberleşme (Potansiyometre Değer Okuma)

Aşağıdaki kodla  gerilimin sayısal karşılığını seri porttan görebileceğiz.( Seri Haberleşme nedir ? bkz.)

#define potpin A0 //Potansiyometreyi A0 pinine tanımlıyoruz
int deger=0; //"Değer" adlı 0 başlangıçlı bir değişken tanımlıyoruz
void setup() 
{
 Serial.begin(9600); //9600 Baund bir seri haberleşme başlatıyoruz
 Serial.println("Pot Deger Okuma"); //Seri monitörde bir kez gönderilen bir mesaj tanımlıyoruz
}
void loop() 
{
 deger = analogRead(potpin); //"Değer" değişkeni potansiyometrenin değerini okuyup buna göre değişir
 Serial.println(deger); //Okunan değer seri monitörde mesaj olarak gönderilir
 delay(100); //Bu işlem 100 milisaniye aralıklarla yapılır
}

Voltaj seviyelerini eşleştirilirse ;

#define potpin A0
int deger=0;
void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Pot Deger Okuma");
}
void loop() 
{
 deger = analogRead(potpin);
 float gerilim = (5.00/1024.00)*deger; //5V gerilim, 1024 bite bölünür ve potansiyometreden gelen değer ile çarpılır; değerin eşiti olan gerilim hesaplanır
 Serial.println(gerilim); //Hesaplanan gerilim seri monitörde mesaj olarak gönderilir
 delay(100);
}