C# Console Switch-Case Deyimi

Switch-Case deyimi de If-Else deyimleri gibi karar kontrol mekanizmalarında kullanılmaktadır. Switch-Case deyimi genellikle karmaşık if-else bloklarının yerine, daha okunabilir oldukları için tercih edilmektedir. Switch-Case ile yapabileceğimiz karşılaştırmaları if-else ile de yapabiliriz. Switch-Case yapısı şu şekilde çalışır; bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden birisiyle eşleşince, bu eşleşmeyle ilgili işlemler gerçekleştirilir.

switch(ifade)
{
case 1:
Yapılacak işlemler;
case 2:
Yapılacak işlemler;
break;
case 3:
Yapılacak işlemler;
break;
default:
Yapılacak işlemler;
break;
}
//Klavyeden girilen 1-12 arasındaki sayı değerine göre o sıradaki ayın
ismini veren programı yazınız
byte ay;
Console.Write("1-12 arasında bir sayı giriniz:");
ay = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
switch (ay)
{
case 1:
Console.WriteLine("{0}.ay OCAK ayıdır.", ay);
break;
case 2:
Console.WriteLine("{0}.ay ŞUBAT ayıdır.", ay);
break;
case 3:
Console.WriteLine("{0}.ay MART ayıdır.", ay);
break;
case 4:
Console.WriteLine("{0}.ay NİSAN ayıdır.", ay);
break;
case 5:
Console.WriteLine("{0}.ay MAYIS ayıdır.", ay);
break;
case 6:
Console.WriteLine("{0}.ay HAZİRAN ayıdır.", ay);
break;
case 7:
Console.WriteLine("{0}.ay TEMMUZ ayıdır.", ay);
break;
case 8:
Console.WriteLine("{0}.ay AĞUSTOS ayıdır.", ay);
break;
case 9:
Console.WriteLine("{0}.ay EYLÜL ayıdır.", ay);
break;
case 10:
Console.WriteLine("{0}.ay EKİM ayıdır.", ay);
break;
case 11:
Console.WriteLine("{0}.ay KASIM ayıdır.", ay);
break;
case 12:
Console.WriteLine("{0}.ay ARALIK ayıdır.", ay);
break;
default:
Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz değer 1-12 arasında
değildir.");
break;
}
//Bilgisayarımızın tarih bilgisini alarak hangi günde olduğumuzu switch-case bloğu ile bulalım.
int gun = (int)DateTime.Now.DayOfWeek;
      switch (gun)
      {
        case 1:
          Console.Write("Bugün Pazartesi");
          break;
        case 2:
          Console.Write("Bugün Salı");
          break;
        case 3:
          Console.Write("Bugün Çarşamba");
          break;
        case 4:
          Console.Write("Bugün Perşembe");
          break;
        case 5:
          Console.Write("Bugün Cuma");
          break;
        case 6:
          Console.Write("Bugün Cumartesi");
          break;
        case 7:
          Console.Write("Bugün Pazar");
          break;
      }
//Kullanıcıya kaçıncı ayda olduğunu sorarak, hangi mevsimde bulunduğunu gösteren program.

Console.Write("Kaçıncı ayda olduğunuzu girin:");
int ay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      switch (ay)
      {
        case 12:
        case 1:
        case 2:
          Console.Write("Kış mevsimi");
          break;
        case 3:
        case 4:
        case 5:
          Console.Write("İlkbahar mevsimi");
          break;
        case 6:
        case 7:
        case 8:
          Console.Write("Yaz mevsimi");
          break;
        case 9:
        case 10:
        case 11:
          Console.Write("Sonbahar mevsimi");
          break;
        default:
          Console.Write("Ay bilgisini yanlış girdiniz.");
          break;
      }
int sayi; 
Console.Write("1-7 arasında bir sayı giriniz: "); 
sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());// klavyeden girilen deger okunarak int tipine cevriliyor 
switch (sayi) // switch deyimi ile sayi degiskeninin aldığı degere göre case koşulları karşılaştırılacak 
{ 
  case 1: Console.Write("Pazartesi"); break; // sayi değişkeninin değeri 1 ise bu satır çalışacaktır 
  case 2: Console.Write("Salı"); break; // sayi değişkeninin değeri 2 ise bu satır çalışacaktır 
  case 3: Console.Write("Çarşamba"); break; // sayi değişkeninin değeri 3 ise bu satır çalışacaktır 
  case 4: Console.Write("Perşembe"); break; // sayi değişkeninin değeri 4 ise bu satır çalışacaktır 
  case 5: Console.Write("Cuma"); break; // sayi değişkeninin değeri 5 ise bu satır çalışacaktır 
  case 6: Console.Write("Cumartesi"); break; // sayi değişkeninin değeri 6 ise bu satır çalışacaktır 
  case 7: Console.Write("Pazar"); break; // sayi değişkeninin değeri 7 ise bu satır çalışacaktır 
  default: Console.Write("Hatalı Giriş"); break; // sayi değişkeninin değeri hiç bir case koşuluna uymaz ise bu satır çalışacaktır 
} 
Console.ReadKey();
//Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran c# console uygulaması
string mevsim; 
Console.Write("Bir mevsim adı giriniz : "); 
mevsim=Console.ReadLine(); 
switch (mevsim) 
{ 
  case "ilkbahar": Console.Write("Mart Nisan Mayıs"); break; 
  case "yaz": Console.Write("Haziran Temmuz Ağustos"); break; 
  case "sonbahar": Console.Write("Eylül Ekim Kasım"); break; 
  case "kış": Console.Write("Aralık Ocak Şubat"); break; 
  default: Console.Write("Mevsim adı hatalı"); break; 
} 
Console.ReadKey();
//Yapılan seçime göre uygun işlemlerin yapılmasını sağlayan c# console uygulaması

string secim; 
Console.WriteLine("Toplama [+]"); 
Console.WriteLine("Çıkarma [-]"); 
Console.WriteLine("Çarpma [*]"); 
Console.WriteLine("Bölme  [/]"); 
Console.Write("Seçiminiz : "); 
secim=Console.ReadLine(); 
switch (secim) 
{ 
  case "+": Console.Write("Toplama işlemi seçildi"); break; 
  case "-": Console.Write("Çıkarma işlemi seçildi"); break; 
  case "*": Console.Write("Çarpma işlemi seçildi"); break; 
  case "/": Console.Write("Bölme işlemi seçildi"); break; 
  default: Console.Write("Geçersiz işlem"); break; 
} 
Console.ReadKey();