Visual Studio C# Kullanıcıdan Bilgi Almak ve Ekranda Göstermek

Visual Studio ile hazırlayacağımız projelerde kullanıcıdan bilgi almak ve  Sonucun ekranda gösterilmesi için aşağıdaki kontrollerden faydalanılır:

 • Textbox  —Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.  Alınan değer string türdedir.
  • Textbox1.Text=”Bilişim Teknolojileri”; //TextBox içerisinde Bilişim Teknolojileri yazısı gösterilir.
  • Label1.Text=TextBox1.Text; // TextBox içerisinde ifade Label içerisine aktarılır.
  • sayi=TextBox1.Text        // TextBox içerisindeki yazı sayi değişkenine atılır. metinsel ifade olduğu için işlem yapabilmek için sayısal türe dönüştürmek gerekir. Örnek :  sayi = Convert.ToInt16(TextBox1.Text); 
 • Label  — Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılır. Değer string türdedir.
  • Label1.Text=”Kayıt Gerçekleştirildi.”; // Label üzerine Kayıt Gerçekleştirildi. yazıldı
 • DropDownList — Kullanıcının seçim yapmasını sağlayan açılır listedir.
  • DropDownList1.SelectedItem.Value = “Bursa”;  Seçili olan değer Bursa
  • DropDownList1.Items.Add(“İstanbul”); Listeye eleman eklemek
  • DropDownList1_SelectedIndexChanged // eleman üzerine çift tıklandığında kod yazılacak yer, listedeki eleman değiştiğinde gerçekleşmesini istediğimiz durumu burada belirtiriz.
  • label1.Text = “Seçiminiz : ” + comboBox1.SelectedItem;
 • ListBox — DropDownList in açık halidir. Özellikleri benzerdir.
  • ListBox1.SelectedItem.toString() // Seçili elemanı string türünden verir.
  • // Butona tıklandığında textBox lardaki içeriği ListBox a ekler. 
   private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         listBox1.Items.Add(textBox1.Text + " " + textBox2.Text);
       }
   // Buton2 ye tıklandığında seçili olan elemanı siler. Seçili eleman yok ise label e seçim yapın yazdırılır.
   private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         int secim = ListBox1.SelectedIndex;
         if (secim != -1)
         {
           ListBox1.Items.RemoveAt(secim);
         }
         else
         {
           
           Label1.Text=("Seçim Yapın!");
         }
       }

    

 • RadioButton — Kullanıcının seçenekler arasından sadece bir tane seçim yapmasını sağlar.
  • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
   int sayi1,sayi2,sonuc;
   sayi1=Convert.ToInt32(textBox1.Text);
   sayi2=Convert.ToInt32(textBox2.Text);
   if (radioButton1.Checked==true)// Seçili ise
   {
   sonuc = sayi1 + sayi2;
   }
   else
   {
   sonuc = sayi1 - sayi2;
   }
   label4.Text = sonuc.ToString();
   }

   radioButton1_CheckedChanged olayına da kod yazılabilir. Örnek : MessageBox.Show(“Radio Buton 1 seçildi”);

 • CheckBox
  • RadioButton ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat birden fazla seçim yapılabilir veya hiç seçim yapılmadan bırakılabilir. Örnek : checkBox1.Checked==false//seçili ise
 • Calendar
  •  Label1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToString(); Seçili olan tarihi labele aktarır.
 • Image
  • Butona tıklandığında resim nesnesinde belirtilen yerdeki resim görüntülenir.
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         Image1.ImageUrl="images/arkaplan.jpg";
   
       }
 • FileUpload
  • protected void yukle_Click(object sender, EventArgs e)
     {
       if (FileUpload1.HasFile)//Kullanıcı fileupload ile bir dosya seçmiş ise işlemleri gerçekleştir.
       {
          FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/images/") +FileUpload1.FileName);
          //Sunucuda ki images klasörünün içerisine resmi olduğu gibi yükledik.
          Label1.Text = "Dosya yüklendi.";          
       }  
       else
         Label1.Text = "Lütfen bir dosya seçiniz.";
     }

    

 • Panel — Paneller üzerine kontroller yerleştirebiliriz. Paneller gizlendiğinde üzerindeki kontrollerde gizlenmiş olur.
  • // Butona basıldığında paneli görünür yap.
   protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
       {
         Panel1.Visible = true;
       }