Visual Studio C# Kullanıcıdan Bilgi Almak ve Ekranda Göstermek

Visual Studio ile hazırlayacağımız projelerde kullanıcıdan bilgi almak ve  Sonucun ekranda gösterilmesi için aşağıdaki kontrollerden faydalanılır:

 • Textbox  —Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.  Alınan değer string türdedir.
  • Textbox1.Text=”Bilişim Teknolojileri”; //TextBox içerisinde Bilişim Teknolojileri yazısı gösterilir.
  • Label1.Text=TextBox1.Text; // TextBox içerisinde ifade Label içerisine aktarılır.
  • sayi=TextBox1.Text        // TextBox içerisindeki yazı sayi değişkenine atılır. metinsel ifade olduğu için işlem yapabilmek için sayısal türe dönüştürmek gerekir. Örnek :  sayi = Convert.ToInt16(TextBox1.Text); 
 • Label  — Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılır. Değer string türdedir.
  • Label1.Text=”Kayıt Gerçekleştirildi.”; // Label üzerine Kayıt Gerçekleştirildi. yazıldı
 • DropDownList — Kullanıcının seçim yapmasını sağlayan açılır listedir.
  • DropDownList1.SelectedItem.Value = “Bursa”;  Seçili olan değer Bursa
  • DropDownList1.Items.Add(“İstanbul”); Listeye eleman eklemek
  • DropDownList1_SelectedIndexChanged // eleman üzerine çift tıklandığında kod yazılacak yer, listedeki eleman değiştiğinde gerçekleşmesini istediğimiz durumu burada belirtiriz.
  • label1.Text = “Seçiminiz : ” + comboBox1.SelectedItem;
 • ListBox — DropDownList in açık halidir. Özellikleri benzerdir.
  • ListBox1.SelectedItem.toString() // Seçili elemanı string türünden verir.


  •  
 • RadioButton — Kullanıcının seçenekler arasından sadece bir tane seçim yapmasını sağlar.

  • radioButton1_CheckedChanged olayına da kod yazılabilir. Örnek : MessageBox.Show(“Radio Buton 1 seçildi”);
 • CheckBox
  • RadioButton ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat birden fazla seçim yapılabilir veya hiç seçim yapılmadan bırakılabilir. Örnek : checkBox1.Checked==false//seçili ise
 • Calendar
  •  Label1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToString(); Seçili olan tarihi labele aktarır.
 • Image
 • FileUpload

  •  
 • Panel — Paneller üzerine kontroller yerleştirebiliriz. Paneller gizlendiğinde üzerindeki kontrollerde gizlenmiş olur.

  •  

Pin It on Pinterest

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this