Arduino Buton İle LED Yakma Uygulaması

Arduino Buton İle LED Yakma Uygulaması

Push butona basıldığında ledin yanmasını sağlayan bir uygulama.

Dijital pinlerin giriş özelliği sayesinde sensörler ve butonlar gibi diğer çevre birimleriyle de kullanılması.

Bağlantı şeması buttona bağlanan direnç : pull-down direnç ( Dijital pinleri giriş olarak kullandığımızda sinyalin bozulmamasını sağlar.)

Buton basılı değilken dijital pinden okunan değer 0V (LED yanmaz), Pull-down direnci, buton basılıp değer HIGH’a çekilmediği sürece bu pindeki gerilimin 0V’ta sabit kalmasını sağlar.

Program:

#define Buton 6 //6 Nolu pine button bağladığımızı belirtiyoruz
#define Led 10 // 10 Nolu pine Led bağladığımızı belirtiyoruz.
void setup()
{
  pinMode(Buton, INPUT);
  pinMode(Led, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(Buton) == 1)
  digitalWrite(Led,HIGH);
  else
  digitalWrite(Led,LOW);
}
/*define komutu sayesinde aşağıda belirtilen isimlere port numaraları aktarılır. Değişken 
değildir hafızada ayrıca yer kaplamaz.*/

Devre Şeması :

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bacaklı  Push butonun  aşağıdaki gibi bacak bağlantısı paraleldir.