SQL Sorguları-Örnek Çalışmalar

ogrenci adında veritabanı oluşturuldu.

CREATE DATABASE ogrenci

bilgi adında tablo oluşturuldu. (ilgili veritabanı seçilmelidir. yada başına use (veritabanı ismi) yazılır.)

CREATE TABLE bilgi(
ogrno INT PRIMARY KEY,
ogradsoyad VARCHAR(50) NOT NULL,
sinif VARCHAR(50) NOT NULL,
cinsiyet VARCHAR(50) NOT NULL,
dtarihi DATE NOT NULL,
okitapsayisi INT NOT NULL,
kulubu VARCHAR(50) NOT NULL
)

 

 

Bilgi Tablosuna Kayıt Ekleme

insert into bilgi(ogrno,ogradsoyad,sinif,cinsiyet,dtarihi,okitapsayisi,kulubu)
values (4,'Zeynep AYDIN','10/A','Kadın','2000-01-29',33,'Edebiyat'),
(11,'Alp DENİZ','10/A','Erkek','2000-02-12',33,'Fen ve Teknoloji'),
(81,'Fatma AYDIN','10/A','Kadın','2001-10-11',5,'Bilişim'),
(18,'Osman BERK','10/A','Erkek','2000-02-20',33,'Spor'),
(21,'Fatih USLU','10/A','Erkek','2000-03-18',33,'Spor'),
(45,'Nilay ŞANSLI','10/A','Kadın','2000-09-12',33,'Fen ve Teknoloji'),
(23,'Okan BURUK','10/A','Erkek','2000-04-22',33,'İzcilik'),
(9,'Ela ANKARALI','10/A','Kadın','2000-04-22',33,'Bilişim')

Bilgi Tablosundaki Tüm Kayıtlar Göster

Select * from bilgi

Bilgi Tablosundaki Öğrenci No ve Ad Soyad Sütunlarını Göster

Select ogrno,ogradsoyad from bilgi

Bilgi Tablosundaki Erkek Öğrencileri Göster

SELECT * FROM bilgi WHERE cinsiyet='Erkek'

Bilgi Tablosundaki Erkek ve Okuduğu Kitap Sayısı 10 dan fazla olan Öğrencileri Göster

SELECT * FROM bilgi WHERE cinsiyet='Erkek' AND okitapsayisi>10

Bilgi Tablosundaki Öğrencileri Okul Numarasına Göre Sıralama :
Artan Sıralama:

Select * FROM bilgi ORDER BY ogrno ASC

Azalan Sıralama:

Select * FROM bilgi ORDER BY ogrno DESC

Bilgi Tablosundaki 4 Nolu Öğrencinin okuduğu kitap sayısınına 3 ekle

UPDATE bilgi SET okitapsayisi+=3 WHERE ogrno=4

Bilgi Tablosundaki 21 No lu öğrenci kaydı silme

DELETE FROM bilgi WHERE ogrno=21

Bilgi Tablosunda Adı ‘A’ ile başlayan Kayıtlar

SELECT * FROM bilgi WHERE ogradsoyad LIKE 'A%'

Bilgi Tablosunda Kulübü içinde Spor ve İzcilik Geçen Kayıtlar

SELECT * FROM bilgi WHERE kulubu IN ('Spor','İzcilik')

Bilgi Tablosunda Okuduğu Kitap sayısı 10 ile 25 arasında olan kayıtlar

SELECT * FROM bilgi WHERE okitapsayisi BETWEEN 10 AND 25

Bilgi Tablosunda doğum tarihi 2000 yılının Ocak -Mart ayları arasında  olan kayıtlar

SELECT * FROM bilgi WHERE dtarihi BETWEEN '2000/01/01' AND '2000/03/03'

Bilgi Tablosunda Okunan Kitap Ortalaması

SELECT AVG(okitapsayisi) FROM bilgi

Bilgi Tablosundaki Toplam Kayıt Sayısı

SELECT COUNT(*) FROM bilgi;

Bilgi Tablosundaki En çok Kitap Okuyan Kişi

SELECT ogradsoyad,okitapsayisi FROM bilgi WHERE okitapsayisi =(SELECT MAX(okitapsayisi) FROM bilgi)

Bilgi Tablosundaki En az Kitap Okuyan Kişi

SELECT ogradsoyad,okitapsayisi FROM bilgi WHERE okitapsayisi =(SELECT MIN(okitapsayisi) FROM bilgi)

 

Buna da gözat

Microsoft SQL Server Management Studio Veritabanı Dışa / İçe Aktar