Visual Studio C# Kontroller

 

 

 

 

 

 

  • Button: Tıklandığında bir olayın gerçekleşmesini sağlayan kontroldür.(Örnek: Butona tıklandığında yazının rengi değişsin)
  • Textbox: Kullanıcıdan bilgi almamızı sağlar. Kullanıcı buraya tıklayarak istediği bilgiyi girebilir. 
  • Label: Kullanıcıya bilgi vermek veya sonuç göstermek amacıyla kullanılır. Normal yazıdan farkı kodla içeriği değiştirilebilir ve kullanıcı içeriğini değiştiremez.
  • Checkbox: Kullanıcının seçim yapmasını sağlar. Hiç seçmemeye ve birden fazla seçim yapmaya izin verilir.
  • Radio button: Kullanıcının seçim yapmasını sağlar. Aynı gruptaki radio butonlardan yalnızca bir tanesi seçilebilir.(Örnek: Cinsiyet Seçiniz: Erkek, Kadın)
  • DropDownList: (Açılır liste) Tıklandığında aşağı doğru açılan ve seçim yapılmasını sağlayan bir listedir. elemanları Önceden veya sonradan Kod ile belirlenebilir.)
  • Listbox: Kullanıcının, seçim yapmasını sağlayan bir listedir. DropDownList den farkı sürekli açık vaziyette olması ve izin verildiğinde çoklu seçim yapılabilmesidir.
  • CheckBoxList: Her elemanın yanında bir onay kutusu bulunur ve kullanıcı istediği kutuları işaretleyerek seçim yapabilir.
  • Timer: Milisaniye cinsinden belirtilen aralıklar ile bir alt programın çalışmasını sağlar. Örneğin 3000 ms yani 3 sn yapıldığında 3 saniyede bir istenen işlem gerçekleştirilebilir.
  • Calendar: Takvim uygulamalarında kullanılır. Kullanıcının tarih seçmesi için eklenir.

Kontrollerin çeşitli özellikleri kullanılarak işlemler gerçekleştirilir. Bu özelliklere özellikler(properties) paneli kullanılarak erişilebilir. Aynı zamanda yazdığımız komutlar ile de bu özellikleri değiştirebiliriz.

Özellikler, kontrollerin görünümü, yerleşimi veya davranışlarına özgü niteliklerdir. 

Kontrollerin ve Özelliklerinin kod ile değiştirilmesi:

Bir kontrolün özelliği kod ile değiştirilecekse her zaman önce kontrolün adı, ardından nokta (.) konulup özelliğin adı yazılır.

Örneğin Butonu ekranda görünmez yapmak için : Button1.Visible = false; özelliği kullanılır. Kontrollere mutlaka isim verilmelidir. Aksi Takdirde kodlamada karışıklıkla karşılaşılır. Örnek:BtnGonder BtnButon olduğunu gösterir.

Visual C# dilinde bazı özellikler tüm kontroller için ortaktır. Bunlara aşağıdaki özellikleri örnek verebiliriz:

Kontrollerin ortak özelliklerinden bazıları:

Name: Her kontrolün bir ismi vardır ve name özelliği ile belirtilir. Aynı isim birden fazla kontrole verilemez. Örneğin “Button1” kontrolünün ismini “BtnGonder” olarak değiştirirsek, bu kontrolü her yerde bu isimle kullanmamız gerekir:
BtnGonder.Text=”İMKB Bilişim”;

Text: O kontrolün üzerindeki ya da içinde görünecek metni belirler. Örneğin Buttonun üzerindeki yazı ya da metin kutusunun içindeki yazı bu özellik ile değiştirilebilir.
Button1.Text=”İMKB Bilişim”;

TextBox1.Text=”Merhaba”;

Label1.Text=”Bilişim Teknolojileri”;

Enabled: True ve False olmak üzere iki değer alabilir. Varsayılan değeri True’dur. False yapıldığında nesne ekranda görünür fakat kullanıcı tarafından tıklanamaz ve içeriği değiştirilemez.

Örnek : Button1.Enabled=”False”; // Buton pasif yani kullanılamaz hale getirildi.

Size Özellikleri (Width ve Height): Size kelimesi boyut, width genişlik, height yükseklik anlamına gelir. Seçilen kontrolün genişlik veya yüksekliği, piksel cinsinden belirtilerek ayarlanabilir.
Button1.Width=500; // Button genişliği ayarlandı.

Backcolor: Kontrolün arka plan rengini değiştirmek için kullanılır.
Button1.BackColor= Color.Red;

Forecolor: Kontrolün ön plan rengini değiştirmek için kullanılır.
Button1.ForeColor= Color.Yellow;

Visible: (Görünürlük) Bir kontrolün görünür veya gizli olmasını sağlar. “True” değeri kontrolün görünür olmasını, “false” değeri gizli olmasını sağlar.