Sql Insert Komutu ile Veritabanına Kayıt Ekleme

Insert deyimi, veritabanına kayıt eklemek için kullandığımız temel sql komutlarından bir tanesidir. Bu yazımda en basit insert komutu kullanımından başlayarak, örnekler üzerinden detaylarıyla konuyu anlatmaya çalışacağım. Örnekler için aşağıdaki musteriler tablosunu oluşturdum.

müşteriler tablosu
Örnek Müşteriler Tablosu
https://www.kodlamamerkezi.com/

Tabloya Bir Kaydın Eklenmesi

Yukarıdaki tablomuza bir kayıt eklemek için;

Yukarıda ki sorgu çalıştırıldığında kayıt aşağıdaki gibi tablomuza eklenecektir.

sql kayıt
Sorgu Sonucu Eklenen Kayıt

Bir insert sorgusu yazarken aşağıdaki hususlara dikkat etmemiz gerekir.

  • Tablo içerisindeki hangi kolonlara veri eklenecekse o kolonların adları aralara virgül konularak yazılır.
  • Varchar tipindeki veriler ‘tek_tirnak’ arasına yazılır.
  • Date, datetime türündeki veriler ‘tek_tırnak’ arasına ‘yyyymmdd’ gibi tarih formatına dönüştürülebilecek formatta yazılır.
  • Kolon sayısıyla girilecek verilerin sayısı aynı olmalıdır.
  • Veritabanı oluşturulurken Allow Null seçeneği işaretlenmiş sütunlara veri girme işlemi kullanıcının isteğine bırakılmıştır.
  • Primary Key olarak belirlenmiş alana aynı kayıt tekrar eklenemez. Karışıklığı önlemek için bu alanların değeri otomatik olarak arttırılabilir.

Default Değerleri Tabloya Ekleme

Insert işlemi sırasında bazı kolonlara veri girme işlemini tabloyu oluştururken belirlediğimiz default(varsayılan) değer olarak girmek isteyebiliriz. Yukarıdaki tablomuzda kayittarihi alanına varsayılan olarak bugünün tarihini atamak istersek;

kayittarihi alanı özelliklerinden Default Value özelliğini aşağıdaki gibi değiştiriniz.

sql kolon varsayılan değer
Kolona Varsayılan Değer Atama

Tablomuzda değişiklik yaptıktan sonra default değeri otomatik eklemek için oluşturacağımız sorgu şu şekilde olacaktır.

Guid (UniqueIdentifier) Değerlerin Tabloya Eklenmesi

Guid (Globally Unique Identifier) 16 byte uzunluğunda dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir değeri ifade eder. Çok büyük veriler içeren tablolarla çalışılırken ve tablolar birleştirilmek istendiğinde veri kaybını önlemek için guid değeri kullanılır.

Elimizdeki musteriler tablosunda veri tipi guid olan bir alan bulunmamaktadır. Fakat yinede en sonda guidid olacak şekilde insert sorgumuzu oluşturalım.

Insert ve Select Komutlarının Birlikte Kullanılması

Bazı durumlarda kayıt eklenirken bir alandaki veri için, başka bir tabloda bulunan ilgili alandaki veriye ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda insert ve select deyimlerinin birlikte kullanılması gerekir.

Yukarıdaki örnekte Ayşe Çelik isimli kişinin telefon numarası, telefonBilgileri tablosundaki telefon alanından çekildikten sonra kayıt işlemi gerçekleşmiştir.

Bu yöntem ile birden çok kayıt, başka bir tablodan çekilerek tek bir sorgu ile veritabanına eklenebilir.

Insert komutuyla veritabanına kayıt ekleme işlemini, ençok ihtiyaç duyulan konuları ele alarak anlatmaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz ve burada yer almasını istediğiniz konular varsa yorum olarak alt kısımda ki bölümden isteyebilirsiniz. Kolay gelsin…

Buna da gözat

SQL Server Management Studio Kütüphane Örneği

Aşağıda belirtildiği gibi kutuphane adında bir veritabanı ve belirtilen tablolar oluşturularak ilişkilendirilir. Veritabanını indirmek için …