C# Console if-else Örnekleri

/*100lük sistemde notu girilen öğrencinin notunu 5lik sisteme çevirme*/
double not;
Console.Write("Notunuzu Girin :");
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(not<0)
{
Console.Write("HATALI NOT GİRDİNİZ");
}
else if(not<50)
{
Console.Write("BAŞARISIZ OLDUNUZ(1)");
}
else if (not < 60)
{
Console.Write("GEÇER ALDINIZ (2)");
}
else if (not < 70)
{
Console.Write("ORTA ALDINIZ (3)");
}
else if (not < 85)
{
Console.Write("İYİ ALDINIZ (4)");
}
else if (not <= 100)
{
Console.Write("PEKİYİ ALDINIZ (5)");
}
 
Console.ReadLine();
////Girilen sayı 0 dan büyük ise “pozitif” küçük ise “negatif” sıfıra eşit ise
//”sıfır” mesajını verdirelim
int sayi;      
 Console.Write("Bir sayı giriniz  :");      
 sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
if (sayi < 0)      
{        
//şart sağlanınca yazılacaklar        
Console.WriteLine("Sayı negatiftir");      
}      
 else if(sayi==0)      
{        
 Console.WriteLine("Sayı 0dır");      
}      
else      
{        
 Console.WriteLine("Sayı pozitiftir");      
 }      
Console.ReadLine();
//Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdırınız. 
int a, b, c;      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
 a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
if (a > b && a > c)      
{        
Console.WriteLine("Birinci girilen {0} sayısı büyük", a);      
}      
else if (b > a && b > c)      
{        
Console.WriteLine("İkinci girilen {0} sayısı büyük", b);      
 }      
else     
{        
Console.WriteLine("Üçüncü girilen {0} sayısı büyük", c);      
}
Console.ReadLine();
// Ehliyet alıp almadığı alamadığında kaç sene gerektiği mesajı
int yas;      
Console.Write("Yaşınızı giriniz.");      
yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
if (yas >= 18)      
{        
 Console.WriteLine("Ehliyet için uygun");      
}      
else      
{        
Console.WriteLine("Uygun değil {0} sene bekleyiniz", 18 - yas);      
}      
Console.ReadLine();
// Klavyeden öğrencinin 2 adet not bilgisi girildikten sonra, 
//ortalama 50 ve üzerinde ise ekrana “Geçti” değilse
 //“Kaldı” yazdıran programın Console uygulamasını yapalım.
Console.Write("1.Notu Girin:");
int not1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2.Notu Girin:");
int not2=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double ort = (not1 + not2) / 2;
if (ort >= 50)
Console.WriteLine("Dersten Geçtiniz.");
else
Console.WriteLine("Dersten Kaldınız.");
 
Console.ReadKey();
//Belirlenen kullanıcı adı ve şifre doğru girildiğinde “Giriş Başarılı”,
// yanlış girildiğinde “Girdiğiniz kullanıcı adı veya şifre hatalı” mesajı veren Console uygulamasını yapalım.
string kadi, sifre;
Console.Write("Kullanıcı adını girin:");
kadi = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Şifrenizi girin:");
sifre = Console.ReadLine();
if (kadi=="admin" && sifre=="1234")
Console.WriteLine("Giriş işlemi başarılı.");
else
Console.WriteLine("Girdiğiniz kullanıcı adı veya şifre hatalı");
 
Console.ReadKey();
//Klavyeden girilen sayının tek mi, çift mi olduğunu gösteren C# programını yazalım.
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı çifttir.");
else
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı tektir.");
 
Console.ReadKey();
//Kullanıcıdan girdiği iki sayı ve yapılacak işlem türü (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) seçildiğinde, 
//sonucu hesaplayarak ekranda gösteren programı yazalım.
double sayi1,sayi2, sonuc=0;
Console.Write("Birinci sayıyı girin:");
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı girin:");
sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Toplama için---> t \n Çıkarma için---> ç \n Çarpma için---> x \n Bölme için---> b tuşuna basınız.");
string islem = Console.ReadLine();
if (islem == "t")
sonuc = sayi1 + sayi2;
else if (islem=="ç")
sonuc=sayi1-sayi2;
else if (islem=="x")
sonuc=sayi1*sayi2;
else if (islem=="b")
sonuc=sayi1/sayi2;
else
Console.WriteLine("Yanlış bir tuşa bastınız.");
Console.WriteLine("İşlemin Sonucu:" + sonuc);
 
Console.ReadKey();
//Bir mağazada alınan ürünün fiyatı 100 Tl ve üzerinde ise 5 Tl olan kargo ücreti alınmamaktadır. Ürünün fiyatı girildiğinde
// toplam ödenmesi gereken tutarı gösteren programı yazalım.
double odemeTutari;
Console.Write("Ürünün fiyatını giriniz:");
double fiyat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
if (fiyat >= 100)
odemeTutari = fiyat;
else
odemeTutari = fiyat + 5;
Console.WriteLine("Ödemeniz gereken tutar {0} TL'dir.", odemeTutari);
 
Console.ReadKey();