C# Console While, Do…While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki satırlar  koşul doğru(true) olduğu sürece tekrar eder. Döngü koşulu yanlış (false) olduğunda döngü çalışması sona erer.

Not :  while döngüsünde koşul parentez içerisinde belirtilir. ve bu satırda noktalı virgül (;) kullanılmaz

//1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız.

int say=1; 
while(say<=10)  // bu satırda noktalı virgül kullanılmadıgına dikkat ediniz ! 
{ 
 Console.WriteLine(say); 
 say++; 
} 
Console.ReadKey();
//1 ile 10 arasındaki tek sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız.

int say=1; 
while(say<=10) 
{ 
 Console.WriteLine(say); 
 say+=2; // artış miktarı 2 yapılarak tek sayılar elde edilebilir 
} 
Console.ReadKey();
//Bilgisayara rastgele ürettirdiğimiz bir sayıyı 5 hakta tahmin etmeye
çalışan bir bilgisayar programı yazınız.

int hak = 5;
Random rnd = new Random();
int tutulan = rnd.Next(1, 50);
int sayi=0;
while (hak>0)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
hak = hak - 1;
if (sayi == tutulan)
{
Console.WriteLine("Tebrikler sayıyı doğru tahmin
ettiniz");
break;
}
else
{
if (sayi > tutulan)
Console.WriteLine("Aşağı");
else
Console.WriteLine("Yukarı");
}
Console.WriteLine("Kalan tahmin hakkınız:{0}", hak);
}
if(hak==0)
Console.WriteLine("Tahmin hakkınız bitti.
Sayımız:{0}",tutulan);

Do…While Döngüsü For ve while döngülerinde döngü bloklarının koşul sağlanmadığı takdirde hiç çalıştırılmama ihtimali vardır. Ancak döngünün en az bir kere çalıştırılması istenilen durumlarda do-while döngüleri kullanılırlar. Do-While döngülerinde koşul döngü içerisindeki işlemler bir kez gerçekleştirildikten sonra kontrol edilir. Koşul doğru olduğu müddetçe de döngü içerisindeki işlemler tekrarlanmayı sürdürür.

do
{
yapılacak işler;
}
while(koşul);
//1’den 20’ye kadar olan tek sayıları ekrana yazdırınız.
int i=1;
do{
Console.WriteLine(i);
i = i + 2;
} while (i < 20);