C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki koşul doğru (true) olduğu sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır.

//1’den 10’a kadar sayıları ekrana yazdıran örneği while döngüsü kullanarak yapınız.
int sayi = 1;
      while(true)
      {
        if(sayi==11)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine(sayi);
        sayi++;
      }
//Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamak sayısını While Döngüsü kullanarak bulan programı yapınız.
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int basamak = 0;
 
while (sayi > 0)
{
  basamak++;
  sayi = sayi / 10;
}
 
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı " + basamak.ToString() + "basamaklıdır.");
//Dışaıdan Girilen sayı sıfır olana kadar sayı girme
int sayi = 1;
while (sayi!=0)
{
  Console.WriteLine("bir sayı girin..:");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Bitti");
Console.ReadLine();
//Kullanıcı klavyeden çift sayı girdiği sürece sayıları toplayan, tek sayı girdiğinde ise döngüyü sonlandırarak sonucu ekrana yazan program kodlarını yazınız.
int sayi = 0, toplam = 0; // değişkenlerin başlangıç değeri 0 olarak ayarlanıyor. 
while (sayi % 2 == 0) // koşulda sayi değişkeninin çift olup olmadığına bakılıyor. 
{ 
  toplam = toplam + sayi; //döngü içerisinde sayi değişkeninin değeri toplama ekleniyor. 
  Console.Write("Bir sayı giriniz : ");  
  sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); // Girilen değer sayi değişkenine atanıyor. 
} 
Console.WriteLine("Girilen Çift Sayıların Toplamı = " + toplam); // Toplam yazdırılıyor.
Console.ReadKey();
 // Bilgisayar tarafından rasgele tutulan sayıyı tahmin eden ve kaçıncı hakta bildiğini kullanıcıya ileten programa ait C# Console uygulaması örneği;
int tahmin=0, tutulan, sayac=0;
      Random rasgele = new Random();
      tutulan = rasgele.Next(1, 100);
      while (tahmin!=tutulan)
      {
        sayac++;
        Console.WriteLine("Sayı giriniz");
        tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
        
        if(tahmin > tutulan)
        {
          Console.WriteLine("Sayıyı küçült");
          
        }
        else if (tahmin < tutulan)
        {
          Console.WriteLine("Sayıyı büyüt");
        }
      }
 
        Console.WriteLine("Tebrikler.");
        Console.WriteLine("{0}.hakkınızda bildiniz", sayac);
        Console.ReadKey();