Sql Select Deyimi ile Verilerin Sorgulanması

Select ifadesi, herhangi bir veritabanı içerisinde ki verileri sorgulamak için kullanılan en basit aynı zamanda en kapsamlı komuttur. Bu yazımda basitten karmaşığa doğru select komutu kullanımını örneklerle anlatmaya çalışacağım. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnek musteriler tablosunu kullanarak sorgulama işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Anasayfa

örnek veritabanı tablosu
Sorguların Çalıştırılacağı Örnek Veritabanı

Basit Select İfadeleri İle Sorgulama

En basit olarak tablodaki tüm kayıtları seçmek için;

Yukarıdaki sorgular çalıştırıldığında iki sorgu sonucunda da musteriler tablosundaki tüm kayıtlar listelenecektir. Birinci ifadede tüm kolon isimlerini teker teker belirtmek yerine * karakteri ile tüm kolonların seçileceği bildirilmiştir.

Not: (*) karakteri kolay bir kullanım sunmasına rağmen, tüm kolon isimlerini teker teker yazmanızı öneririm.

Müşterilerin sadece musteriID, isim, soyisim ve il bilgilerine ulaşmak istersek;

Sorgu sonuçlarını incelediğinizde veri kaynağındaki tablolar ile sorgulama sonucu listelenen verilerin kolon isimlerinin aynı olduğunu görürsünüz. Eğer listedeki kolon isimlerini değiştirmek isterseniz, Alias kullanmak zorundasınız. Yukarıdaki sorguyu aşağıdaki gibi değiştirelim.

Not: Alias isimleri belirlenirken Türkçe karakter kullanılabilir fakat kelimeler arasında boşluk bırakılmaz. İlla ki bırakacam derseniz aralarında boşluk bulunan kelimeleri [] arasına alabilirsiniz.

Sorgu Sonuçlarının Where Koşulu İle Sınırlandırılması

Yukarıdaki sorgulama ile tablodaki tüm kayıtlara veya istediğimiz kolonlardaki kayıtlara erişebiliyoruz. Peki tüm kayıtlara değil de sadece istediğimiz, bizim belirlediğimiz koşula uyan kayıtların listelenmesini istersek? Böyle bir durumda where operatörünü kullanmak zorundayız.

Sadece Antalya’da yaşayan müşterilerin tüm bilgilerini listeleyelim;

Bunun dışında birden fazla koşul ifadesini birliktede kullanabiliriz. Koşul ifadeleri mutlaka and (ve), or (veya), not (değil) operatörleri ile birbirinden ayrılmalıdır.

Soyismi Demir olan ve Antalya’da yaşayan kişileri seçmek istersek;

Not: Where ifadesinde kullanılan and, or ve not operatörleri arasındaki öncelik işlemi şu şekildedir. Öncelikle parantez içerisindeki ifade, sonra sırasıyla not, and ve or operatörleri işlem görür.

Ayrıca sorgulama işlemlerinde karşılaştırma ifadeleri kullanılabilir. Örneğin büyüktür(>), küçüktür(<), eşittir(=), eşitdeğildir(!=) gibi programlama dillerinde kullanılan karşılaştırma ifadeleri sorgularda kullanılabilir.

Doğum tarihi 01-01-1985 tarihinden büyük olan müşterileri listeleyelim;

Karakter Katarlarını Like Operatörü ile Sınırlamak

Yukarıdaki örneklerde = operatörünün karakter katarlarını da karşılaştırdığını gördük. Fakat sql içerisinde sadece karakter katarlarını karşılaştırmak için özelleştirilmiş Like operatörü bulunmaktadır. Ayrıca Like operatörü bazı özel parametrelerle çok işlevsel sorgulamalar yapmaya olanak verir.

Soyadı D harfi ile başlayan müşterileri listeleyelim;

Not: % işareti bir veya daha fazla karakteri temsil etmek için kullanılmıştır. Buna benzer olarak _ işareti sadece tek bir karakteri temsil eder.

Sonu en ile biten ve adı 3 harften oluşan müşterileri listeleyelim;

Sorgu Sonuçlarının Order By ile Sıralanması

Select ifadeleriyle birlikte en fazla kullanılan ifadelerden biride Order By sıralama operatörüdür.  Sorgu sonuçları belirlenen kolon isimlerine göre büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe doğru sıralanabilmektedir.

Müşterilerimizi doğum tarihlerine göre sıralayalım;

Örneğimizde müşteriler doğum tarihlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralandı. Tam tersi olarak büyükten küçüğe sıralama yapmak istersek asc yerine desc operatörünü kullanmamız gerekir.

Not: Order By operatörü Select ifadesinde her zaman en son olarak yazılır.

Sql Select sorgusunu en çok kullanılan ifadelerle birlikte anlatmaya çalıştım. Yukarıda açıklananlardan farklı olarak select deyimi içerisinde onlarca farklı operatör yer almaktadır. Bazıları tekil tablolarla kullanılırken, bazıları da sadece ilişkili tablolar üzerinde sorgulama yapmada kullanılırlar. Hepsini ayrı ayrı detaylarıyla açıklamak konunun çok fazla uzamasına neden olacağı için değinilmemiştir.

Buna da gözat

SQL Sorguları-Örnek Çalışmalar

ogrenci adında veritabanı oluşturuldu. bilgi adında tablo oluşturuldu. (ilgili veritabanı seçilmelidir. yada başına use (veritabanı …