Arduino Analog Pinler

Hangi Pinleri Analog Değer Okumak İçin Kullanabiliriz?

Arduino’da ANALOG INPUT kısmındaki pinler analog giriş olarak kullanılır. Analog giriş pinlerini A0,A1,A2,A3,A4,A5 olarak sıralayabiliriz.

Örnek uygulama için tıklayınız…