Arduino Kara Şimşek Uygulaması

void setup() {
 // Pinleri çıkış olarak ayarlıyoruz.
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12,OUTPUT);
 pinMode(11,OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(9,OUTPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
 
}


void loop() {

 
 digitalWrite (13, HIGH); //13. pinden çıkış yaptığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50ms boyunca yanmasını istiyoruz
 digitalWrite (13, LOW); // 13. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz
 digitalWrite (12, HIGH); //12. pinden çıkış yaptığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50ms boyunca yanmasını istiyoruz
 digitalWrite (12, LOW); // 12. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz
 digitalWrite (11,HIGH); // 11. pinden çıkış aldığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50 ms boyunca yanmasını istiyoruz 
 digitalWrite (11, LOW); // 11. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz
 digitalWrite (10, HIGH); // 10. pinden çıkış aldığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50ms boyunca yanmasını istiyoruz 
 digitalWrite (10, LOW); // 10. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz
 digitalWrite (9, HIGH); // 9. pinden çıkış aldığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50ms boyunca yanmasını istiyoruz 
 digitalWrite (9, LOW); // 9. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz
 digitalWrite (8, HIGH); // 8. pinden çıkış aldığımız led'i yakıyoruz
 delay (50); //50ms boyunca yanmasını istiyoruz 
 digitalWrite (8, LOW); // 8. pinden çıkış aldığımız led'i södürüyoruz

 
}
 
 
 
}