Asp.Net Access Veritabanı Bağlantısı Yapmak

Öncelikle Yan tarafta gösterilen veritabanı access programında oluşturulur. Örneğe göre veritabanı ismi id.accdb tablo ismi uye alanlar id,e-posta,sifre olarak belirlenmiştir.

 

 

Visual Studio ortamında gerekli yapı oluşturulur.

 

 

 

 

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" + Server.MapPath(@"App_Data\id.accdb"));


      try
      {
        baglan.Open();
        Response.Write("Bağlantı gerçekleştirildi..");
        baglan.Close();
      }
      catch
      {
        Response.Write("Bağlantıda sorun var !!!");
      }

      
      
    }

Makine kayıtlı değil hatası çözümü için :

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi