Arduino El Salla Uygulaması

 

 

 

 

#include <Servo.h>

int pirPin=6;
int servoPin=13;
int hareket;
int led=7;
Servo motor;void setup() {
 

motor.attach(servoPin);
pinMode(pirPin,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop() {


hareket=digitalRead(pirPin);

if(hareket==HIGH){
 motor.write(150);
 digitalWrite(led,HIGH);
 delay(250);
 motor.write(30);
 delay(250);
 motor.write(150);
 delay(250);
 motor.write(30);
 delay(250);
 motor.write(150);
 delay(250);
 motor.write(30);
 delay(250);
 motor.write(90);
}
else{
 motor.write(90);
  digitalWrite(led,LOW);
}
 

}

 

 

Buna da gözat

Arduino için CH340 driver

 Arduino ile bilgisayar arsında bağlantı kuramıyorsanız ve arduino üzerinde alttaki resimde görünen CH340G usb serial …