Arduino ile Uzaklık Ölçümü

Uygulamalarda uzaklık ölçümü için HC-SR04 ultrasonik uzaklık sensörü kullanılacaktır.

Sensör üzerinde VCC, Trig, Echo, GND olmak üzere 4 adet pin bulunmaktadır. Bunlardan VCC pini besleme (5 volt), GND pini toprak hattıdır. Trig pini çıkış yüzeyinden dalganın salınmasını sağlayan pindir. Echo pini ise giriş yüzeyine yansıyan dalganın ulaştığını Arduino’ya haber veren pindir. Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Arduino’da trig pini çıkış, echo pini ise giriş olarak ayarlanmalıdır.

Arduino ve uzaklık sensörünün bağlantıları resimdeki gibi yapıldıysa, kodlama kısmına başlayabiliriz.

İlk olarak setup fonksiyonu içerisinde sensörün trig ve echo pinleri ayarlanmalıdır. Sensör önündeki cismin uzaklığını ölçmesi için trig pini aktif yapılmalıdır. Daha önceden bu pinin aktif kalma ihtimalinden dolayı öncelikle pin LOW durumuna getirilmelidir. Kısa bir süre bekledikten sonra trig pini 10 mikro saniye boyunca HIGH konumuna tutulmalıdır. 10 mikro saniye sonunda pin, tekrardan LOW konumuna getirilmelidir. Böylece çıkış yüzeyinden ses dalgası salınmış oldu. Salınan dalga sensörün önündeki bir cisme çarptığında giriş yüzeyine yansıyacaktır. Dalga giriş yüzeyine ulaştığında sensör otomatik olarak echo pinini HIGH konumuna getirecektir. Echo pininin HIGH konumuna gelme süresi pulseIn fonksiyonuyla ölçülür. Ölçülen süre 14,55’e bölünerek cismin uzaklığı ölçülür. Uygulamada sensör yardımıyla ölçülen uzaklığın kullanıcı tarafından görülmesi için, uzaklık bilgisi seri haberleşmeyle bilgisayara aktarılmaktadır.

int trigPin = 6; /* Sensorun trig pini Arduinonun 6 numaralı ayağına bağlandı */
int echoPin = 7; /* Sensorun echo pini Arduinonun 7 numaralı ayağına bağlandı */

long sure;
long uzaklik;

void setup(){
 pinMode(trigPin, OUTPUT); /* trig pini çıkış olarak ayarlandı */
 pinMode(echoPin,INPUT); /* echo pini giriş olarak ayarlandı */
 Serial.begin(9600); /* Seri haberlesme baslatildi */
}
void loop()
{
 digitalWrite(trigPin, LOW); /* sensör pasif hale getirildi */
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH); /* Sensore ses dalgasının üretmesi için emir verildi */
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW); /* Yeni dalgaların üretilmemesi için trig pini LOW konumuna getirildi */ 
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH); /* ses dalgasının geri dönmesi için geçen sure ölçülüyor */
 uzaklik= sure /29.1/2; /* ölçülen sure uzaklığa çevriliyor */      
 if(uzaklik > 200)
  uzaklik = 200;
 Serial.print("Uzaklik "); 
 Serial.print(uzaklik); /* hesaplanan uzaklık bilgisayara aktarılıyor */
 Serial.println(" CM olarak olculmustur."); 
 delay(500); 
}

free fire game download for pc

Baixar Photoshop Crackeado

Buna da gözat

Arduino için CH340 driver

 Arduino ile bilgisayar arsında bağlantı kuramıyorsanız ve arduino üzerinde alttaki resimde görünen CH340G usb serial …