DİZİLER

Dizilerin oluşturulması iki şekilde olabilmektedir:

int[] sayilar=new int[10]; //Tek satırda tanımlama


int[]sayilar; // 2 satırda dizi tanımlama
sayilar=new int[10];
Dizi oluşturulurken içine değer atamak için aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

int[] sayilar={5,7,61,99}; 
// tanımlama sırasında int tipi diziye değer girişi 
string [] isimler={"Ahmet","Ali","İsmail","Hasan"}; 
// tanımlama sırasında string tipinde diziye değer girişi 
char[] harfler = {'k','l','m','n'}; 
// tanımlama sırasında char tipindeki diziye değer atama


Sesli harfler dizisi.

char[] sesli = { 'a', 'e', 'ı', 'i', 'o', 'ö', 'u', 'ü' }; //sesli harfler için dizi tanımlıyoruz

Dizi Tanımlama Örnekleri


string[] isimler = new string[5]; // String tipinde 5 elemanlı dizidir.
byte[] siralar = new byte[6]; // Byte tipinde 6 elemanlı dizidir.
bool[] durumlar = new bool[4]; // Boolean tipinde 4 elemanlı dizidir.
float[] uzunluklar = new float[8]; // Float tipinde 8 elemanlı dizidir.


Diziye Değer Vermek
string[] kisiler = new string[5] {“Ayşe”,”Fatma”,”Yusuf”,”Merve”,”Ahmet”}; 

Buna da gözat

C# Form Uygulamaları Başlangıç Seviyesi Deneme Sınavı

SORU 1. Bir Windows Forms uygulaması tasarlamak istiyorsunuz. Bu uygulama, bir butona tıklandığında bir etiketin …