Formlar Arası Geçiş ve Formlar Arası Veri Taşıma İşlemleri Nasıl Yapılır?

C# da  formlar arası geçiş ve veri taşıma işlemleri nasıl yapılır? Bir form açıldığında projemde yer alan diğer formları nasıl açarım?

2 Adet Form projeye eklenir ve yukarıdaki gibi tasarlanır.

Yukarıda Tasarlanan  Form da txtSayi TextBox a girilen sayıları EKLE butonuna basıldığında bir diziye kayıt ediyoruz. Bunun için dizi tanımlama yöntemlerinden ArrayList i kullanacağız.

İlk olarak projeye :

using System.Collections;// namespace eklenir.

ArrayList liste = new ArrayList(); //  Dizi Global olarak tanımlanır.

EKLE Butonu Click olayına:

liste.Add(txtSayi.Text); // Butona her basıldığında TextBox daki sayı diziye aktarılır.

Form2 Butonunun Click olayına:

Form2 frm = new Form2();     // Form2 sınıfından frm nesnesi üretilir.

foreach(string sayi in liste) // Döngü ile form2 de oluşturulmuş listbox a veri aktarılır.
{
frm.listBox1.Items.Add(sayi);
}

frm.Show();

*** Form2 de kullanılan listbox özellikler paneli Modifiers:Public olarak tanımlanmalıdır. Aksi takdirde form1 de form2 de kullandığımız listbox a ulaşamayız. !!!

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi