HTML ‘e GİRİŞ

HTML nedir?

HTML, Web sayfaları oluşturmak için standart biçimlendirme dilidir.

 • HTML, Hiper Metin İşaretleme Dili anlamına gelir.
 • HTML, işaretleme kullanarak Web sayfalarının yapısını açıklar
 • HTML öğeleri, HTML sayfalarının yapı taşlarıdır
 • HTML öğeleri etiketlerle temsil edilir
 • HTML etiketleri, “başlık”, “paragraf”, “tablo” vb. Gibi içerik parçalarını etiketler.
 • Tarayıcılar HTML etiketlerini göstermiyor, ancak sayfanın içeriğini oluşturmak için bunları kullanıyor

HTML, Hyper Text Markup Language ifadesinden oluşturulmuş bir İngilizce kısaltmadır ve Türkçe’ye “Hiper Metin İşaretleme Dili” şeklinde çevrilebilir. Bir işaretleme dilinin temel işlevi, bir belge içindeki metnin (text) yapısını, biçimini ve genel görünümünü tanımlayacak kuralları içermesi ve bunun uygulanmasına olanak vermesidir.

İşaretleme dilinin kuralları belgeye yüklendikten sonra doğal olarak belge, bu kuralları okuyup nasıl uygulayacağını bilen bir bilgisayar programı tarafından işlenmelidir. Burada oluşturulan HTML içerikleri tarayıcılar tarafından anlamlaştırılarak, gördüğümüz web sitelerinin temelini oluştururlar.

HTML öğrenebilmeniz için herhangi bir metin editörünü kullanmanız yeterlidir.  Notepad++ gibi programlar kullanabilirsiniz. Görsel olarak da bir web sitesi oluşturmak için  Microsoft Expression Web, Adobe Dreamweaver  gibi farklı araçlar kullanılabilir.

HTML dosyalarının çalıştırılması için oluşturduğunuz dosyaların sonuna .html uzantısı eklemeniz ve bir internet tarayıcısı üzerinde açmanız yeterli olacaktır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Öğreniyorum</title>
</head>
<body>

<h1>Bilişim Teknolojileri Kaynak Site</h1>
<p>www.aydiner.gen.tr</p>

</body>
</html>
 • <!DOCTYPE html> HTML5 belgesi tanımlamak için kullanılır.
 • <html> HTML sayfası kök unsurudur
 • <head>Belge ile ilgili meta bilgileri içerir
 • <title>Doküman için bir başlık belirtilen yerdir.
 • <body>Sayfada görünecek içeriğin yazıldığı kısımdır.
 • <h1>Başlık oluşturmak için kullanılı. <h1>……<h5> e kadar rakam büyüdükçe başlık küçülür.
 • <p>Paragraf oluşturmak için kullanılır.

HTML sürümleri

Sürüm Yıl
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

Yukarıda gördüğünüz çalışma HTML5 e örnektir.

HTML Sayfa Yapısı

gbwhatsapp apk instaup apk