Seri LCD Kullanımı

Gereksiz pin kalabalığından kurtulmak için kolay kullanımı ile ön plana çıkan LCD .

Yukarıdaki tabloda Serial LCD nin pinleri ve arduinoda hangi pinlere bağlanacağı verilmiştir.Bu tabloya ilaveten Serial LCD nin arkasında parlaklık ayarı yapabileceğiniz bir trimpot bulunmaktadır.

Not: Arduino pinleri üzerinde SDA ve SCL ifadesi göremezsiniz Arduinonun arkasında yazılmıştır bu pinler bunlar Arduino Unoda A4 VE A5 pinleridir. Her arduino çeşidi için farklılık gösterebilir.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // I2C kütüphanesini verdiğim linkten indirip  include edebilirsiniz
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
void setup()
{
 lcd.init();           // LCD yi başlatma
 
 lcd.backlight();         // lcd nin arka ışıgını açar
 lcd.print("Hello, world!");   // LCD ye Hello,world! yazdırıyoruz.
}
void loop()
{
}
 • init() //LCD yi başlatır.
 • clear() //LCD ekranını temizler
 • home() //imleci 0 Konumuna getirir.
 • setCursor() //imlecin konumunu ayarlamaya yarar
 • cursor() //Alt çizgili imleç açar
 • noCursor() //Alt çizgi imlecini kapar
 • blink() //Yanıp sönen imleç açar
 • noBlink() //Yanıp sönen imleci kapar
 • display() //Ekranı açar
 • noDisplay() //Ekranı kapar
 • backlight() //Arka planın ışığını açar
 • noBacklight() //Arka planın ışığını kapar
 • scrollDisplayLeft() //Sol ekranda kaydırma yapar
 • scrollDisplayRight() //Sağ ekranda kaydırma yapar