C# – Kullanıcının girdiği 3 sayıdan büyük olanını ekrana yazdırınız.

int a, b, c;      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
 a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
Console.Write("Bir sayı giriniz");      
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
if (a > b && a > c)      
{        
Console.WriteLine("Birinci girilen {0} sayısı büyük", a);      
}      
else if (b > a && b > c)      
{        
Console.WriteLine("İkinci girilen {0} sayısı büyük", b);      
 }      
else     
{        
Console.WriteLine("Üçüncü girilen {0} sayısı büyük", c);      
}
Console.ReadLine();

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi