Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):

static void Main(string[] args)
 {
 int sayi, yuzler, onlar, birler;
 Console.Write("Sayıyı Girin : ");
 sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 yuzler = sayi / 100;
 sayi = sayi - (yuzler * 100);
 onlar = sayi / 10;

 sayi = sayi - (onlar * 10);
 birler = sayi;
 Console.WriteLine("Yüzler basamağı : {0}", yuzler);
 Console.WriteLine("Onlar basamağı : {0}", onlar);
 Console.WriteLine("Birler basamağı : {0}", birler);
 Console.ReadKey();
 }

Buna da gözat

C# ile Windows Form Veritabanı Sil İşlemi

C# ile Windows Form ile Gerçekleştirilen Projelerde Veritabanı Sil İşlemi