Arduino Besleme Gerilimi

Arduino’nun çalışması için malum enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjiyi farklı girişlerden sağlayabiliriz. Bu girişe uygulanacak maksimum gerilimin bilinmesi gerekir. Eğer girişe uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

1 nolu giriş: Arduino’nun USB kablosunu bilgisayarınıza bağladığınızda, Arduino çalışması için gerekli enerjiyi bilgisayarınızdan almaktadır. Bu girişe 5V dan fazlası uygulandığında Arduino zarar görebilir.
2 nolu giriş: Arduino harici kaynaklarla da çalıştırılabilir. Bunun için Arduino üzerinde birbirine bağlı iki farklı giriş bulunmaktadır. Bu girişler yukarıdaki resimde 2 numara ile gösterilen giriştir. Bu girişe 7 ile 12 Volt (önerilen) arasındaki gerilimler uygulanabilir. Bu girişe girişe uygulanan gerilim, Arduino’nun çalışma gerilimine düşürülür.

3 nolu giriş : Arduino üzerinde bulunan ‘Vin’ pinine uygulanan gerilim, Arduino’ya ulaşmadan önce bu pine bağlı regülatör yardımıyla Arduino için uygun gerilime düşürülür. ‘Vin’ girişine 7 ile 12 Volt arasındaki gerilimler uygulanmalıdır. Pilin artı (+) ucu ‘Vin’ pinine bağlandıktan sonra, pilin eksi (-) ucu Arduino’nun ‘GND’ yani toprak ucuna bağlanmalıdır. 

4 nolu giriş: Arduino üzerinde bulunan 5 Volt pini de Arduino’yu beslemek için kullanılabilir. Arduino yaygın olarak bu pinden beslenmese bile, buraya 5 Volt gerilim uygulandığında, Arduino’nun çalıştığı görülmektedir.

Eğer bu girişlere uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

Buna da gözat

Arduino El Salla Uygulaması