Asp.net Kullanıcı Girişi

uye adında veritabanı 

bilgi adında tablo (id,eposta,sifre)

 

 

//default.aspx
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;//2 ctrl + .
using System.Data;//3
using System.Data.SqlClient;//1
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;


namespace uye
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
      

      baglanti.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["baglanti"].ConnectionString;//sql bağlantı metni

      string selectsorgusu = string.Format("select * from bilgi where eposta='{0}' and sifre='{1}'", TextBox1.Text, TextBox2.Text);

      SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter(selectsorgusu, baglanti);//tablo adaptör içerisinde saklanıyor..

      DataTable tablo = new DataTable();//RAM de bir sanal tablo oluşturmak için kullanılır...

      adaptor.Fill(tablo);//adaptorden gelen değer tabloya aktarılır.

      if (tablo.Rows.Count == 0) //satırlarının sayısı sıfıra eşitse yani kullanıcı yoksa
      {
        Response.Write("<script>alert('Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış');</script>");
        TextBox1.Text = "";
        TextBox2.Text = "";
        TextBox1.Focus();
      }

      else
      {
        Response.Write("<script>alert('HOŞGELDİNİZ');</script>");
        Session["kadi"] = TextBox1.Text;
        Response.Redirect("anasayfa.aspx?kadi="+TextBox1.Text);
      }


    }
  }
}
// anasayfa.aspx
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace uye
{
  public partial class anasayfa : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Label1.Text ="Hoşgeldin "+ Request.QueryString["kadi"].ToString();
      
    }

    protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session["kadi"] = null;
      Response.Redirect("WebForm1.aspx");
    }
  }
}

 

Buna da gözat

C# Form Özellikleri

Name: Kodlama yapısı içerisinde kullanılacak isimdir. this.Name = “frmLoad”; AcceptButton : Form üzerinde enter tuşuna basıldığı zaman …