“Unable to launch the iis express web server” Hatası Çözümü

“Unable to launch the iis express web server” Hatası çözümü visual studio iis express web server asp.net web mvc

 

Asp. net web mvc projemi geliştirirken, projesimi kapattım, ertesi gün sabah açtığımda projeyi çalıştırdığımda aldığım hataydı. Araştırmalarım sonucunda 2 çözüm uygulamadım benim sorunumu çözen çözüm ile başlayacağım,

Çözüm 1:

Visual Studio kapatalım,

Projemizin dosyasını açalım, başka bir değişle solution klasorunu açalım. (.vs gizli olabilir, önce onu gizliden çıkaralım)

Proje ismi \.vs\config

içerisinde bulunana applicationhost.config her hangibir text editor ile açalım,

<binding protocol="http" bindingInformation="*:44300:localhost" />

yukarıdaki kod satırını bulalım,

bulduğumuz kod satırını aşağıdaki kod satırı ile değiştirelim (kendimize göre ayarlayalım).

<binding protocol="https" bindingInformation="*:44300:localhost" />

Projemi çalıştırdığımda başarı ile çalışmıştı.

 

Çözüm 2 

Projemizin solution klasorunu açalım,

Proje ismi \.vs\config

içerisindeki applicationhost.config silelim. //Benim bilgisayarımda çözüm 2 işe yaradı bu küçücük hata yüzünden sınavı iptal ettik:(

projemizi yöneti olarak başlatalım,

Solution sağ tıklayıp, Project Properties ‘den Web girelim,

Create Virtual Directory tıklayalım, kendisi applicationhost tekrardan oluşturur çalıştırdığımızda çalışması gerekiyor.

mehmetkaraköse den alıntı yapılmıştır.

Buna da gözat

SQL Sorguları-Örnek Çalışmalar

ogrenci adında veritabanı oluşturuldu. bilgi adında tablo oluşturuldu. (ilgili veritabanı seçilmelidir. yada başına use (veritabanı …