C# ile Windows Form Veritabanı Bağlantısı Yapmak-Kaydet İşlemi

Öncelikle Microsoft SQL Server Management Studio Üzerinde Kitaplar adında bir veritabanı oluşturulur. ( Veritabanı oluşturma konusu SQL başlığı altında inceleyebilirsiniz.)

Kitaplar adında Tablomuz üst kısımda gösterildiği oluşturulur.

Daha sonra veritabanına bağlanmak için SQL Connection nesnesinden faydalanılır. Bu nesneyi kullanabilmemiz için bir namespace tanımlaması yapmamız gerekiyor. Formun üzerine çift tıklayarak üst taraftaki kod bloklarına using System.Data.SqlClient;
kodunu ekleriz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

Form Load olayına veritabanına bağlantı için gerekli kodlar yazılır.


 SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=localhost; Initial Catalog=Kitaplar; Integrated Security=True;");
      //Kendi bilgisayarımız olduğundan localhost yada bilgisayar adı, Veritabanı adı ve şifresiz bağlatı yapıldığı belirtildi.
 baglanti.Open();
      //Uygulamayı çalıştırdığımızda hata vermezse bağlantı gerçekleşmiş demektir.

Yukarıdaki Form Elemanları Form’a eklenir.

public partial class Form1 : Form
  {

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ali\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Kitaplar; Integrated Security=True;");
    //Kendi bilgisayarımız olduğundan localhost, Veritabanı adı ve şifresiz bağlatı yapıldığı belirtildi.    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti.Open();
      //Bağlantı açılıyor.


      SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into Kitaplar(KitapAdi,Yazar,SayfaSayisi) Values('"+TxtKitapAdi.Text+"','"+TxtYazar.Text+"',"+TxtSayfaSayisi.Text+")",baglanti);
      //SqlCommand nesnesi içerisinde bir kaydet sorgusu oluşturulur ve alan isimleri doğru bir şekilde girilir

      cmd.ExecuteNonQuery();
      //SQL sorgusu çalıştırılıyor.

      cmd.Dispose();
      //Command yani cmd nesnesi bellekte yer kaplamasın diye boşaltılır.

      baglanti.Close();
      //Bağlantı kapatılıyor.

      baglanti.Dispose();
      //baglanti boşaltılıyor.    }
  }
}

Kaydet İşlemi Kaydet Butonunun içerisine yazılan kodlarla tamamlanır.

Not: Data Source=ali\\SQLEXPRESS bu kısıma siz kendi bilgisayar adınızı girin.

 

Buna da gözat

İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınavı

1.Uygulama Web Sayfası 2.Uygulama Grafik Tasarım Grafik tasarım için kullanılacak görsel için tıklayınız…