ALGORİTMA NEDİR ?

Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Tarihçesinden de görüleceği üzere algoritma, bilgisayar dünyasına girmeden önce,matematik alanındaki problemlerin çözümü için kullanılmaktaydı. Daha sonra bilgisayarların geliştirilmesiyle bu alandaki problemlerin çözümünde de kullanılmaya başladı.

http://ikucukkoc.baun.edu.tr/lectures/BIL1202/BIL1202BirlestirilmisNotlar.pdf

https://goo.gl/cqgBzz –  O elmayı ısıran adam Alan Turing

http://ikucukkoc.baun.edu.tr/lectures/BIL1202/BIL1202DersNotlari.pdf – Sunum şeklinde

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ (70+Örnek)

Buna da gözat

C# Form Uygulamaları Başlangıç Seviyesi Deneme Sınavı

SORU 1. Bir Windows Forms uygulaması tasarlamak istiyorsunuz. Bu uygulama, bir butona tıklandığında bir etiketin …